Raspored treninga

 

 

RASPORED TRENINGA – PLESNA GODINA 2018. / 2019.

 

GRUPA / TRENERICA

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

2B

5. i 6. godina

Mini kadeti

GABRIJELA MATIĆ

MARIJANA VRDOLJAK

DORA VUKUŠIĆ

17:30 – 18:30
D1

17:30 – 18:30
D1

 

 

 

17:30 – 18:30
D1

   

3
1. i 2. razred OŠ

Mini kadeti
DENI VULETA

 

*18:45 – 19:45
D2

 

18:45 – 19:45
D2

 

09:00- 10:00
D1

4A
3. i 4. razred OŠ

kadeti
GABRIJELA MATIĆ

 

18:45 – 19:45
D1

 

*18:45 – 19:45
D1

 

09:00- 10:00
D2

4B
3., 4.i 5. razred OŠ
kadeti

MARIJANA VRDOLJAK

DORA VUKUŠIĆ

18:45 – 19:45
D1

 

*18:45 – 19:45
D1

 

18:45 – 19:45
D1

*DODATNI TRENINZI
OD 11 - 13

5A

 6. i 7. razred OŠ

juniori
IVANA ŠPANJIĆ

19:45- 20:45
D1

*19:45 -20:45

D2

19:45- 21:30
D1

**Osnovna škola Brda 20:30 – 21:30

20:45 – 21:45 D1

19:45- 20:45
D1

*DODATNI TRENINZI
OD 11 - 13

5 B
6. i 7. razred
GABRIJELA MATIĆ

 

19:45 – 20:45

D1

 

19:45 – 20:45

D1

 

10:00- 11:00
D2

6A
srednja škola

seniori
MARIJANA VRDOLJAK

20:45 – 22:15
D1

*20:45 – 22:30

D2

 

**Osnovna škola Brda

21:30 – 22:30

20:45 – 22:15
D1

*DODATNI TRENINZI
OD 11 - 13

6B
8. razred i srednja škola
ANA PULJAS

20:45 – 21:45
D2

20:30 – 21:30
D1

   

20:45 – 22:15
D2

*DODATNI TRENINZI
OD 11 - 13